Stypendia sportowe

Stypendia sportowe corocznie są przyznawane osobom, które mogą pochwalić się wysokimi osiągnięciami z zakresu danej dziedziny sportowej. Stypendia przyznaje się w oparciu o art. 31.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. Można tu wyróżnić stypendia olimpijskie, dla osób, które zdobyły wysokie tytuły w zawodach krajowych oraz międzynarodowych w konkretnym roku kalendarzowym.

Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta. Wniosek złożyć może klub sportowy, który reprezentuje zawodnik, dyrektor szkoły, uczelni lub sam zawodnik. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów, tu między innymi dokumenty potwierdzające osiągnięcia, oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych, zaświadczenie klubu sportowego potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu.